Engletema for konfirmander

Fortælling om uddrivelsen af paradis

Englebesøg hos Abraham og Sarah

Gabriels besøg hos Maria

Englesangen julenat til hyrderne

Engle ved Jesu tomme grav