Arrangementer25/09-2018 kl. 10:00
Ålbæk Kirke
Sangarrangement
For børn i børnehavealderen. Vi lærer en sang eller salme med fagter til og hører en historie. Det varer ca. ½ time.

10/10-2018 kl. 17:30
konfirmandstuen
Onsdagstræf, Livet og lyset
Onsdagstræf med tema Livet og Lyset. Onsdag den 10. okt. kl. 17.30 i Ålbæk Kirke andagt. Dernæst kl. 18 i konfirmandstuen spisning til en pris af 100,-. Kl. 19 foredrag ved dr. theol. Kaj Mogensen om lys over menneskelivet ved H.c. Andersens roman At være eller ikke være samt J.P. Jacobsens roman Niels Lyhne. En samtale mellem kristentro og ateisme. Kaj Mogensen har bl.a. været seminariedajunkt og lektor på Danmarks Lærerhøjskole samt sognepræst i Thy. Tilmeldin g til Knud Bilde senest torsdag den 4. okt. på tlf.: 98 48 83 38 - om sit indslag skriver Kaj Mogensen: I foredraget sammenholdes H. C. Andersens roman At være eller ikke være fra 1857 med J. P. Jacobsens roman Niels Lyhne. Begge romaner belyser det samme tema: forholdte mellem kristendom og ateisme. Begge romaner vil kaste lys over menneskelivet. H.C. Andersen skrev, at livet er et smukt eventyr og, at hans liv vil sige verden, hvad den siger ham, at der er en kærlig Gud, der fører alt til det bedste, og J. P. Jacobsen skrev: Lys over Landet, det er det vi vil. Begge romaner er eksistensbelysning. Foredraget er ikke blot en samtale mellem to romaner og to af de betydeligste forfatterskaber i dansk litteratur, men en samtale mellem tro og ateisme. Ateisme er en udfordring til kristentroen og omvendt. Foredraget indbyder til en åben og fordomsfri samtale mellem mennesker og synspunkter.

23/10-2018 kl. 10:00
Ålbæk Kirke
Sangarrangement
For børn i børnehavealderen. Vi lærer en sang eller salme med fagter til og hører en historie.

06/11-2018 kl. 18:00
konfirmandstuen
Fællesspisning
Vi får suppe med brød og drikkevarer. Vi synger og snakker og hygger. Pris kr. 50,-.

27/11-2018 kl. 10:00
Ålbæk Kirke
Sangarrangement
For børn i børnehavealderen. Vi lærer en sang eller salme med fagter til og hører en historie.