Figurtavlen i Raabjerg Kirke

Hold musen over en figur for at få flere oplysninger

På kirkens nordvæg overfor prædikestolen hænger en tavle med figurer, som stammer fra en gammel altertavle. Den senere kirkeejer, forfatteren A. P. Gaardboe, skriver omkring 1870:
»Raabjerg Kirke er en aflang Bygning i Rundbuestiil, uden Taarn og Hvælvinger, med almindeligt Træloft, opført deels af Munkesteen, deels af Bindingsværk, og saare simpelt indrettet. Her findes fra den katolske Tid en Altertavle af Billedhuggerarbejde, der synes at have været et Kunstprodukt; som saadant omtales den også i Danske Atlas. Den har nu fået Plads på Loftet og er afløst 1865 af en anden Tavle med Maleri.«
Den altertavele, som blev stillet på loftet i 1865, menes at stamme fra sidste halvdel af 1400-tallet. Den blev i 1890 solgt eller overgivet til ejeren af Gårdbo Gård, som havde en oldsagssamling. De bevarede rester blev givet tilbage til kirken i 1931. Den nuværende udformning er en rekonstruktion foretaget i 1980.
Anna-selv-tredie: St. Anna (jomfru Marias moder) med Jesusbarnet på armen og Maria ved sin side.
Ifølge den middelalderlige tradition var Jomfru Marias moder, Anna, gift tre gange: Først med Joachim, som blev far til Jomfru Maria, dernæst med Kleofas, som blev far til Maria Kleofas og sidst med Salomas, som blev far til Maria Salome.
St. Rochus Død 16. august 1327. Kanoniseret (gjort til helgen) i 1414.
Sct. Rochus var værgehelgen for fangne og syge, især pestramte. Hans attributter er englen (figuren ved hans side), hunden, sår på benet og vandrestaven, der mangler her, men er omtalt i en beskrivelse af altertavlen fra 1894.
Sct. Rochus har måske været Raabjerg kirkes skytshelgen.
 

Maria Salome med sønnerne Jakob og Johannes. Ifølge den middelalderlige tradition var Maria Salome halvsøster til Jomfru Maria og gift med Zebedæus, med hvem hun fik sønnerne Jakob og Johannes, som begge tilhørte Jesu disciple. Johannes skulle være forfatteren til Johannesevangeliet.
Maria Kleofas Ifølge den middelalderlige tradition var Maria Kleofas halvsøster til Jomfru Maria