Kirkegården i Raabjerg

Kirkegården henligger for det meste som naturplæne. Den ser ud omtrent, som kirkegårde så ud indtil for omkring 100-150 år siden, og fortæller hovedsagelig lokalhistorie.
Umiddelbart vest for redskabsskuret står en sten med påskriften ”Digteren C. Andersen F. 1818 D. 1885”, Han var halvbroder til Raabjerg Kirkes ejer, A. P. Gaardboe, og hans liv er beskrevet i Bent Hallers roman ”Digterpjalten”.
Historisk Samfund for Hjørring amt rejste i 1965 en mindesten for Jens Christensen med tilnavnet Smed for hans oplysning, kunstflid og fremskridtsiver. Den findes syd for kirken, altså ud mod vejen. Ligeledes mod syd langs med kirkemuren findes gravminder For Gaardboefamilien, som ejede kirken i en periode på hundrede år.
Tæt ved diget nordvest for kirken ligger den i sin tid fra radioen landskendte musiklærer Biddy (Astrid) Heilmann (Fruen ved havet). Hun tilbragte hver juleaften på Sandmilen i Skagen Klitplantage alene med en stol og et levende lys og havde længe før sin død fundet en natursten til sin grav og nedskrevet gravskriften: ”Her vil jeg hvile under Raabjerg Mile og ligge og smile” .
Helt ude i det nordvestlige hjørne ligger sangeren Aksel Schiøtz (1906-1975), som under krigen fik status af nationalsanger for sine fortolkninger af danske sange.

Kirkegårdsdiget blev i 2002 optaget på Danmarks Naturfredningsforenings floraliste over kirkegårdsdiger, og i listen over reliktarter findes akeleje, mørk kongelys og rød stenurt.