Ålbæk Kirke

Efter nogen diskussion om, hvorvidt det ville være fornuftigt at flytte Raabjerg Kirke ind til byen blev det i 1896 besluttet at bygge en ny kirke i Ålbæk. (Se Rigsdagstidende fra 20. januar 1896)
Kirken blev opført og indviet 12/9-1897.
Kirken er tegnet af arkitekt V. Ahlmann i let tillempet romansk stil.
Samme arkitekt har tegnet nabokirkerne i Sørig (1901) og Hulsig (1894) samt flere andre kirker i Vendsyssel.

I det ydre fremtræder Ålbæk kirke som da den blev bygget i 1897. Der er forsvundet en skorsten, og en dør i korets østgavl er muret til.
Yderdøren blev udskiftet i 1975. Den nye dør er tegnet af arkitekt Finn Gaardboe.
Vinduerne har stadig de originale jernrammer.

Ålbæk Kirkes historie

I slutningen af det nittende århundrede drev en åndelig vækkelse over landet, og rundt om dukkede nye Gudshuse op. Mange steder var den lange kirkevej årsag til nye kirker. Således var det også i Aalbæk. Raabjerg sogn havde siden en gang i 1200-tallet haft den lille kønne Raabjerg Kirke, men den lå jo trods alt et godt stykke vej fra Aalbæk.
I begyndelsen af 1890'erne begyndte snakken om det nyttige i at få en kirke i byen, hvor de fleste af sognets 1200 beboere hørte til. I 1893 begyndte tanken at tage form, og man skred til handling. Sagen skulle undersøges i Kirkeministeriet og herfra svarede man, at menigheden selv skulle indsamle 2000 kr. Renterne heraf skulle dække udgifterne til kirkens vedligeholdelse og benyttelse.

Interessen for den nye kirke var stor, og menigheden var velvillige med bidrag. Det fik man et godt eksempel på den 27. november 1893, da der ved Peder Poel's sølvbryllup blev indsamlet 646 kr. til kirken. Der berettes ikke noget om, hvor mange der deltog i Poel's fest.

Den 7. december afholdtes et møde i forsamlingshuset. Her var bl.a. provst Dresler og sognepræsten til stede. Mødet resulterede i en indsamling, der skaffede de 2000 kr. til veje.

Der blev nu valgt en bestyrelse, som kom til at bestå af sognepræst F.E. Bojsen Jensen; lærer Kristensen, Klitlund; Lars Munk, Aalbæk, Chr. Holm og Pallesen, Aalbæk. Dagen efter mødet kontaktede man arkitekt Ahlman i Århus og distriktslægen i Skagen - han skulle sige god for kirkegårdsjordens sundhedsmæssige kvalifikationer.

Den 11. januar 1894 kunne tegninger og overslag over udgifter sendes til Kirkeministeriet.

Den 28. januar 1896 bevilligede ministeriet 18.500 kr. til Aalbæk Kirke.

Kirkens indre

Kirken blev gennemgående restaureret op til 100 års jubilæet i 1997. Den blå farve blev indført ved denne lejlighed.

Krucifixet på nordvæggen er af Niels Helledie. Det blev anskaffet i forbindelse med kirkens 90 års jubilæum i 1987.

Skibet, som hænger i loftet er fra 1910. Det er en tremastet skonnert ved navn 'Arken' forfædiget af rormester Kisby, Frederikshavn. Det blev købt for indsamlede midler ved en kirkekoncert med Aalbæk Sangforening.

Ikonerne som hænger ved døren til våbenhuset købte menighedsrådet i 2004. De er fremstillet af Annette Nepper-Christensen fra Frederikshavn.
Der er tale om en ikon med jomfru Maria og en med Kristus. I den ortodokse kirke ville disse to ikoner være placeret i ikonostasen, billedvæggen mellem menigheden og det hellige rum med alteret. I denne billedvæg ville Maria være placeret til venstre for de kongelige porte og Kristus til højre for, og de ville sammen med de øvrige ikoner i billedvæggen ses af menigheden under gudstjenesten.
I Ålbæk Kirke er de blevet placeret på hver side af døren, så man ser dem, når man går ud af kirken.
Ikoners portrætter navngives med påtegning, bogstavsforkortelser for navn.
På Mariaikonen står der de græske bogstaver MR THY for mitir, der betyder moder og thou, der betyder Guds, altså Gudsmoder.
På Kristusikonen står der IC KC for JS og KS, altså Jesus Kristus.