Inventar i Råbjerg Kirke

Figurtavlen

På kirkens nordvæg overfor prædikestolen hænger en tavle med figurer, som stammer fra en gammel altertavle. Den senere kirkeejer, forfatteren A. P. Gaardboe, skriver omkring 1870:
»Raabjerg Kirke er en aflang Bygning i Rundbuestiil, uden Taarn og Hvælvinger, med almindeligt Træloft, opført deels af Munkesteen, deels af Bindingsværk, og saare simpelt indrettet. Her findes fra den katolske Tid en Altertavle af Billedhuggerarbejde, der synes at have været et Kunstprodukt; som saadant omtales den også i Danske Atlas. Den har nu fået Plads på Loftet og er afløst 1865 af en anden Tavle med Maleri.«

Den altertavle, som blev stillet på loftet i 1865, menes at stamme fra sidste halvdel af 1400-tallet. Den blev i 1890 solgt eller overgivet til ejeren af Gårdbo Gård, som havde en oldsagssamling. De bevarede rester blev givet tilbage til kirken i 1931. Den nuværende udformning er en rekonstruktion foretaget af Nationalmuseet i 1980.


Freskoen

Denne hænger på nordvæggen ved siden af orglet.