Friluftsgudstjenesten 2. Pinsedag flyttes til Ålbæk Kirke på grund af forsamlingsrestriktioner i det fri.
Orienteringsmøde 9. juni i konfirmandstuen .
Orientering om menighedsrådets arbejde og det kommen valg til menighedsråd.