Gudstjenester

i perioden 26/03-2019 til 30/05-2019


31/03-2019

Midfaste

10:30 Ålbæk Kirke

Højmesse

Vivian Leach Søndergaard

07/04-2019

Mariæ bebudelses dag

10:30 Ålbæk Kirke

Højmesse

Vivian Leach Søndergaard
Kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

09/04-2019

17:00 Ålbæk Kirke

Børnegudstjeneste

Vivian Leach Søndergaard
Vi hører og dramatiserer en historie og synger. Bagefter spiser vi sammen i konfirmandstuen. Gratis. Ingen tilmelding.

14/04-2019

Palmesøndag

10:30 Ålbæk Kirke

Højmesse

Vivian Leach Søndergaard

18/04-2019

Skærtorsdag

10:30 Råbjerg Kirke

Højmesse

Vivian Leach Søndergaard

19/04-2019

Langfredag

10:30 Ålbæk Kirke

Anden gudstjeneste

Vivian Leach Søndergaard
Læsninger, salmer, kort tale, ingen altergang.

21/04-2019

Påskedag

10:30 Råbjerg Kirke

Højmesse

Vivian Leach Søndergaard

22/04-2019

Anden påskedag

10:30 Ålbæk Kirke

Højmesse

Vivian Leach Søndergaard

28/04-2019

1. s. e. påske

10:30 Ålbæk Kirke

Højmesse

Niels Berthelsen

05/05-2019

2. s. e. påske

10:30 Ålbæk Kirke

Højmesse

Niels Berthelsen
Kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

12/05-2019

3. s. e. påske

10:30 Ålbæk Kirke

Højmesse

Vivian Leach Søndergaard

17/05-2019

Bededag

10:30 Ålbæk Kirke

Anden gudstjeneste

Vivian Leach Søndergaard

19/05-2019

4. s. e. påske

10:30 Råbjerg Kirke

Højmesse

Vivian Leach Søndergaard

26/05-2019

5. s. e. påske

10:30 Ålbæk Kirke

Højmesse

Henrik Bang-Møller

30/05-2019

Kristi himmelfarts dag

10:30 Ålbæk Kirke

Højmesse

Vivian Leach Søndergaard