Kirkelige handlinger

Dåb / navngivelse

Reglerne for fødselsanmeldelse, navngivning og navneændring kan læses på Familiestyrelsens side Navne, hvor der også findes oplysning om gebyrer og blanketter for navneændring.
Dåb i kirken aftales med præsten.

Læs mere om dåb. Klik her


Vielse

Vielse i kirken aftales med præsten. Prøvelsesattest fra borgmesterkontoret samt dåbsattester medbringes til samtale forud for vielsen.  

Læs mere om bryllup. Klik her


Begravelse / bisættelse

Dødsfald anmeldes til præsten – enten personligt eller gennem bedemand – senest 2 hverdage efter dødsfaldet, men gerne tidligere også lørdage, søn- og helligdage. Ved præstelig medvirken aftales tid og sted for handlingen med præsten samt nærmere om handlingen. Til bedemanden kan rettes henvendelse om den hjælp man evt. ønsker til anskaffelse af kiste, rustvognskørsel m. m. Man henvender sig til graveren om udtagelse af gravsted og om eventuelle ønsker om pyntning af kirke og pris herfor.

Læs mere om begravelse. Klik her