Raabjerg Kirkes indre

Alterbordet og altertavlen

Den senere kirkeejer, forfatteren A. P. Gaardboe, skriver omkring 1870:
»Raabjerg Kirke er en aflang Bygning i Rundbuestiil, uden Taarn og Hvælvinger, med almindeligt Træloft, opført deels af Munkesteen, deels af Bindingsværk, og saare simpelt indrettet. Her findes fra den katolske Tid en Altertavle af Billedhuggerarbejde, der synes at have været et Kunstprodukt; som saadant omtales den også i Danske Atlas. Den har nu fået Plads på Loftet og er afløst 1865 af en anden Tavle med Maleri.«
Det omtalte maleri, som forestillede korsfæstelsen, har været af tvivlsom værdi og blev allerede i 1897 udskiftet med det maleri, som vi ser i dag. Det er malet af Niels Anker Lund og motivet er, som teksten nederst på tavlen siger: »Jesus annammer Syndere« (Luc. 15,2) (Annamme: modtage - ikke afvise). Tavlen med drejede søjler og vinger af træ fremstår i den oprindelige brune bemaling fra 1865.
Samtidigt med udskiftningen af altertavlen blev også det oprindelige alterbord af træ erstattet med et muret bord beklædt med et panel i renæssancestil. I denne forbindelse fandt man under alteret et relikviegemme fra katolsk tid i form af en udhulet granitkvadre med stenlåg. Den indeholdt en lille blykapsel med et par bensplinter. Man anbragte den igen under det nye alter, hvor den var gemt, indtil den atter kom for dagens lys i forbindelse med kirkens restaurering i 1980.

Døbefonten

Døbefonten er det ældste stykke inventar inde i kirken, og den kan være ældre end kirken selv. Det er en granitdøbefont i romansk stil med en enkel ornamentik, som er så slidt, at den ikke længere kan tydes. I bunden af fonten er der et hul til bortledning af dåbsvandet. I den katolske tid anså man dåbs­vandet for helligt, og det måtte ikke bare hældes ud, men skulle ledes ned i kirkens undergrund gennem dette hul.

Dåbsfadet er af messing og er et sydtysk fabriksarbejde, som kan dateres til 1575. Billedet i bunden forestiller Mariæ bebudelse.

Der har været en dåbskande fra samme tid som fadet, men den blev stjålet midt i 1990-erne. Den nye kande er en erterligning.